STARTSIDA    |    OM FÖRETAGET    |    TJÄNSTER    |    KONTAKT

Om företaget

A.E. Brand- & Säkerhetskonsult AB startades 1999 av Anders Eriksson och är den första certifierade besiktningsfirman för brandskyddsanordningar. 

 

Anders Eriksson har varit verksam med besiktningar sedan 1988.

 

 

 

Övrigt
Föreningen Besiktning.org initierades av Anders Eriksson 1999 och bildades 2000.
Föreningen är en branschsammanslutning för certifierade besiktningsfirmor brandskyddsanordningar med alla besiktningsföretag som medlemmar, se vidare på www.besiktning.org